متحد کردن جایزه سینمای جشنواره سینمایی

متحد کردن: جایزه سینمای جشنواره سینمایی جشنواره بین المللی فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی لزوم برنامه‌ریزی جهت تصاحب ٣٠ درصدی کرسی‌های مجلس ٩٨ / ابتکار تاکید کرد

معاون امور زنان ریاست جمهوری با تاکید بر دنبال کردن تعامل، گفت‌وگو و سیاست‌ورزی گفت: مورد نیاز است تا جهت انتخابات ٩٨ برنامه‌ریزی خود را جهت حضور ٣٠ درصدی زنان

لزوم برنامه‌ریزی جهت تصاحب ٣٠ درصدی کرسی‌های مجلس ٩٨ / ابتکار تاکید کرد

ابتکار تاکید کرد: لزوم برنامه ریزی جهت تصاحب ٣٠ درصدی کرسی های مجلس ٩٨

عبارات مهم : جوانان

معاون امور زنان ریاست جمهوری با تاکید بر دنبال کردن تعامل، گفت وگو و سیاست ورزی گفت: مورد نیاز است تا جهت انتخابات ٩٨ برنامه ریزی خود را جهت حضور ٣٠ درصدی زنان و جوانان در کرسی های مجلس شروع کنیم.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار که در نخستین همایش ” جوانان، توسعه و تعالی کشور عزیزمان ایران ” صحبت می کرد،با بیان اینکه قیمت همکاری سیاسی با سلامت خانواده ارتباط مستقیمی دارد ادامه داد: بحث خانواده نه تنها در کشور ما، بلکه در دنیا نیز حالت بحرانی پیدا کرده هست؛ درحالی که خانواده خاستگاه تعالی بشر است و بدون خانواده سالم،امکان تعالی در جامعه وجود نخواهد داشت.

لزوم برنامه‌ریزی جهت تصاحب ٣٠ درصدی کرسی‌های مجلس ٩٨ / ابتکار تاکید کرد

وی با تاکید بر تقویت حس مطالبه گری در جوانان و زنان اظهار کرد: بعد از انتخابت سال ٩٢ ریاست جمهوری، ٩٤ مجلس و ٩٦ مطالبه گری و آرزوی بزرگ خواهی جوانان تعیین کننده بوده است.

ابتکار با اشاره به نبود حضور زنان در مقام وزیر در دور تازه ریاست جمهوری اظهار کرد: با این وجود همه وزرا و شهردار اعلام کرده اند که ٣٠ درصد از زنان باید در پست های مدیریتی حضور داشته باشند.در بخشنامه شورای عالی اداری نیز تلاش شده است است تا جوانان با سهولت بیشتری بتوانند صاحب پست های عالی شوند.

معاون امور زنان ریاست جمهوری با تاکید بر دنبال کردن تعامل، گفت‌وگو و سیاست‌ورزی گفت: مورد نیاز است تا جهت انتخابات ٩٨ برنامه‌ریزی خود را جهت حضور ٣٠ درصدی زنان

وی با تاکید بر موانع حضور زنان در پست های عالی اداری ادامه داد: پرسشها بسیاری از لحاظ ساختاری، فرایندی و نگرشی وجود دارند و تصور اینکه با جا به جایی افراد این پرسشها برطرف خواهند شد تصوری راحت انگارانه است.

ابتکار با تاکید بر اینکه مفهوم توسعه باید به شکل “پایدار” دنبال شود اظهار کرد: پایداری توسعه با جوانان و حقوق نسل های آینده ارتباط مستقیمی دارد امیدوارم در دوره های آتی این همایش تحت عنوان جوانان، توسعه پایدار و تعالی کشور عزیزمان ایران به کار خود ادامه دهد.

ابتکار با تاکید بر نگاه ملی متناسب با ارزش ها و فرهنگ ایرانی در زمینه توسعه پایدار اظهار کرد: امروزه در دنیا چند مساله به جوانان انگیزه می بخشد. نهستین مساله مباحث مربوط به صلح و امنیت و مساله بعدی مربوط به پرسشها محیط زیست و آینده کره زمین هستند و با حوانان گره خورده اند. آیا که مباحثی همچون تروریسم ناامنی و جنگ آینده جوانان را ترساندن خواهد کرد.

لزوم برنامه‌ریزی جهت تصاحب ٣٠ درصدی کرسی‌های مجلس ٩٨ / ابتکار تاکید کرد

واژه های کلیدی: جوانان | خانواده | معصومه ابتکار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs