متحد کردن جایزه سینمای جشنواره سینمایی

متحد کردن: جایزه سینمای جشنواره سینمایی جشنواره بین المللی فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی طبق قانون جدید، کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند، کدامیک همچنان اعدام می‌شوند؟

در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر کشور تقریباً بیش از 15 تا 16 مورد جهت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی شده است بود

طبق قانون جدید، کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند، کدامیک همچنان اعدام می‌شوند؟

طبق قانون جدید، کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی شوند، کدامیک همچنان اعدام می شوند؟

عبارات مهم : اعدام

در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر کشور تقریباً بیش از 15 تا 16 مورد جهت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر آینده نگری شده است بود

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: بطور مثال در ماده یک این قانون اشاره شده است هست؛ کسی که 5 بار کشت مواد مخدر انجام دهد، اعدام می شود و در ماده 4 و 5 این قانون نیز آمده بود، کسی که بالای 5 کیلو مواد مخدر تولید و توزیع کند اعدام می شود. همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز آمده است تولید و توزیع بیش از 30 گرم شیشه و هروئین و مواد روانگردان مشمول مجازات اعدام می شود. در سال های گذشته بخاطر موارد زیاد اعدام محکومان مواد مخدر به تبع کسانی که پای چوبه دار می رفتند زیاد بود.

طبق قانون جدید، کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند، کدامیک همچنان اعدام می‌شوند؟

در نهایت مسئولین به این نتیجه رسیدند با توجه به میزان زیاد کردن کشفیات مواد مخدر و زیاد کردن دستگیری قاچاقچیان انگار اعدام تأثیر خودش را به عنوان فشار قانونی از دست داده هست. چون اگر اعدام تأثیر داشت باید تعداد دستگیری بویژه در مورد کسانی که قاچاق بزرگ بالای 5 کیلو تریاک و 30 گرم هروئین و شیشه انجام می دادند، پایین می آمد. این مباحث باعث شده است مجلس و کمیسیون قضایی به کم کردن مجازات اعدام محکومان مواد مخدر ورود کرده و موارد کم کردن اعدام را مطرح کنند.

چالش نخست بر سر این بود که چه کسانی از قاچاقچیان مواد مخدر باید اعدام شوند؟ دو بحث مطرح بود؛ یکی این که میزان و حجم تولید و توزیع مواد مخدر و روانگردان را که باعث اعدام می شود، اوج ببریم و حکم اعدام را چند برابر میزان فعلی در نظر بگیریم. توصیه دوم کیفی سازی است.

در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر کشور تقریباً بیش از 15 تا 16 مورد جهت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی شده است بود

بحث مهم هم در کیفی سازی اعدام اتفاق افتاد مبنی بر این که اعدام جهت سه گروه از قاچاقچیان در نظر گرفته شود: گروه اول کسانی که درگیری های مسلحانه انجام می دهند، مشمول کم کردن و توقف مجازات اعدام نمی شوند. در این راستا نزدیک به 4 هزار شهید و بیش از 4 هزار جانباز در کشور داشته ایم.

گروه دوم کسانی هستند که با باندهای بین المللی همراهی می کنند و گروه سوم کسانی که هزینه های مالی باندهای بین المللی بزرگ را پرداخت می کنند. این افراد در هر شرایط جهت ارزش اعدام متصور است.همچنین کسانی که از افراد زیر 18 سال یا از افرادی که معلولیت ذهنی دارند جهت حمل و توزیع مواد مخدر و روانگردان استفاده کنند، اعدام می شوند ولی بالطبع راننده ای که 6 کیلو تریاک را فقط بخاطر گرفتن پول حمل می کند، از موارد اعدام از بین بردن می شود. خانواده های زیادی از افرادی که محکوم به اعدام شده است اند فرزندان ارزش درگیر مسأله قاچاق مواد مخدر شده است اند. با این اقدامی که مجلس صورت داد به تبع چند هزار نفر از اعدام خارج می شوند ولی توصیه ای که وجود دارد این محکومان وارد حبس های طویل المدت می شوند، حبس هایی که مرخصی کم دارند و موارد عفو هم به آنها تعلق نمی گیرد.

پیش از این قاچاقچیان مواد مخدر که محکوم به اعدام می شدند در شرایط خاص عفوهایی می گرفتند که به حبس ابد و بعدها به حبس های کوتاه تر تبدیل می شد.در شرایط فعلی خوشبختانه اگر کسی به حبس 15 سال محکوم شود باید بداند طول سال های حبسش کم نخواهد شد. توصیه دیگر این که کشور عزیزمان ایران از نظر حقوق بشر در نتیجه زیاد کردن موارد اعدامی در حوزه بین الملل هر لحظه زیر سؤال بود، با کم کردن موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق بشر هم اعتراض ها کمتر خواهد شد.

طبق قانون جدید، کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند، کدامیک همچنان اعدام می‌شوند؟

از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت شدگی و انزوای اجتماعی خانواده های این افراد هست. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده است اند. حتی در موارد زیادی دیده ایم فرزندان محکومان به اعدام در درگیری های مسلحانه با قاچاقچیان سنگین شرکت می کنند. یا مادران این افراد دچار بیماری های روانی شده است و خانواده از لحاظ بهداشت روانی دچار مسئله می شود. این مصوبه بار اجتماعی اعدام را کم کردن می دهد و جلوی زیان های اجتماعی متأثر از آن را می گیرد.

واژه های کلیدی: اعدام | قانون | قانونی | خانواده | قاچاقچیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs