متحد کردن جایزه سینمای جشنواره سینمایی

متحد کردن: جایزه سینمای جشنواره سینمایی جشنواره بین المللی فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتظار مجلس از دولت جهت مشورت‌درباره‌کابینه،گزافه است / توکلی

احمد توکلی گفت: اگر روحانی فکر می کند جهت اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

انتظار مجلس از دولت جهت مشورت‌درباره‌کابینه،گزافه است / توکلی

توکلی:انتظار مجلس از دولت جهت مشورت راجع به کابینه،گزافه است

عبارات مهم : سیاسی

به خاتمی، هاشمی و روحانی گفتم که جهت کابینه با مجلس مشورت نکنید

احمد توکلی گفت: اگر روحانی فکر می کند جهت اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

انتظار مجلس از دولت جهت مشورت‌درباره‌کابینه،گزافه است / توکلی

احمد توکلی نماینده سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس راجع به سهم خواهی‎ها و مشورت های دولت در مورد چینش کابینه، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: مذاکراتی که به منظور ایجاد تفاهم صورت می گیرد بسیار امری خوب و پسندیده و در بعضی مواقع مورد نیاز و مهم هست؛ ولی اگر این مذاکرات بخواهد حقوق قوا را تحت تاثیر قرار دهد، در آن همه طرف ها بازنده خواهند بود.

او توضیح داد: مذاکرات فی مابین دولت با مجلس اگر به خدشه دار شدن حقوق قوا در برابر هم منجر شود، باعث آسیب دیدن مسوولیت پذیری قوا خواهد شد؛ اینکه مجلس انتظار داشته باشد مدیر جمهور قبل از معرفی کابینه با آنها مشورت کند نیز گزافه است و نباید این چنین باشد.

احمد توکلی گفت: اگر روحانی فکر می کند جهت اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

توکلی با بیان اینکه اگر دولت نیز فکر می کند که باید با مجلس مشورت کند در اشتباه هست، گفت: من به آقای خاتمی گفته بودم و پیش از آن در نامه ای به آقای هاشمی هم نوشته بودم و همین طور در سال 92 به آقای روحانی گفتم با کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس مشورت نکنید، ولی می توانید از اشخاص مشورت بگیرید.

این فعال سیاسی اصولگرا در تحلیل صحبت هایش گفت: من به روسای جمهور گفتم اگر در مورد وزیر با مجلس مشورت کردید، او دیگر وزیر شما نیست و وابسته به مجلس است و اگر وزیر پیشنهادی را قبول نکنی، می گویند آیا پرسیدی؟ این روش احمدی نژاد بود که از مجلس مشورت می‎گرفت ولی به آن عمل نمی‎کرد.

او افزود: زمانی مدیر جمهور با اشخاص ذی نفوذ صحبت می کند و مشورت می گیرد و درنهایت اگر نظر را نپذیرد چندان خللی در امور ایجاد نمی شود. ولی اگر قرار باشد با مجلس مشورت کند، ضمن اینکه اختیارات مدیر جمهور خدشه دار می شود، توقع مجلس نیز اوج می رود؛ البته ناگفته نماند که مدیر جمهور نیز باید آمادگی داشته باشد که ممکن است مجلس در جهت وظایف خود به 4 تا 5 وزیر رأی اعتماد ندهد.

انتظار مجلس از دولت جهت مشورت‌درباره‌کابینه،گزافه است / توکلی

نماینده سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است اینکه هر ارگان و رکنی باید بر اساس قوانینی که وجود دارد توقع داشته باشد؛ لذا بهتر است آقای روحانی خودش کابینه را تعیین کند و مجلس نیز در جایگاه خود با دقت وزرا را بررسی کند.

او بار دیگر تاکید کرد: تا وقت معرفی کابینه، مدیر جمهور می تواند با اشخاص مشورت کند و اطلاعات خوبی را به مجلس بدهد. بنابراین کابینه ای امور را به دست می گیرد که هم کارآمد باشد و هم پاسخگو به مجلس باشد.

احمد توکلی گفت: اگر روحانی فکر می کند جهت اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.

احمد توکلی گفت: نمایندگان مجلس خیلی کلان نگر نیستند لذا در وقت مشورت، پرسشها منطقه ای را در نظر می گیرند و از آنجا که تمایلات گروهی و جناحی و تباری بسیار زیاد هست؛ به مصلحت دولت نیست که با کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس مشورت کند.

او در تصویر العمل به اینکه بعضی می‎گویند روحانی با کمک یک جناح توانسته سکان قوه مجریه را به دست بگیرد و از این لحاظ باید مطالبات آن جناح را در چینش کابینه در نظر بگیرد، گفت: هر کاری لوازمی دارد. هنگامی که فردی جهت رسیدن به منصبی به یک گروه سیاسی متوسل می شود، باید انتظارات متقابل آن گروه را هم در نظر بگیرد. قطعا آقای روحانی هم قبل از این، به آنها نگفته است که اگر من به قدرت برسم با شما مشورت نمی کنم؛ که اگر این را می گفت آنها هم از او حمایت نمی کردند. ولی به نظر من اگر قرار باشد گروه ها و جناح های سیاسی وطن دوستی را در نظر بگیرند، می‎توانند مواردی را به مدیر جمهور پیشنهاد دهند ولی فشار نمی آورند. آیا که در این صورت ممکن است هماهنگی مورد نیاز در دولت ایجاد نشود.

انتظار مجلس از دولت جهت مشورت‌درباره‌کابینه،گزافه است / توکلی

توکلی در آخر گفت: اگر صاحب قدرتی از گروه هایی استفاده می کند باید در اداره امور به آنها توجه کند.

واژه های کلیدی: سیاسی | احمد توکلی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs